טופס פנייה לממונה פניות הציבור

פרטי הפנייה

פרטי הפונה

מספר מלא, 9 ספרות
כתובת אימייל תיקנית
ספרות בלבד, 10 ספרות
ספרות בלבד, 10 ספרות

פרטי העמית

מספר מלא, 9 ספרות
כתובת אימייל תיקנית
ספרות בלבד, 10 ספרות
ספרות בלבד, 10 ספרות
חובה לצרף יפוי כח